Barnelandsbyen

Barnelandsbyen ligger i fredelige og trygge omgivelser, her bor det rundt 30 barn og unge. De første barna flyttet inn i 2012.

Et lite stykke Nordøst for Nairobi finner vi en tomt på 20 mål i trygge omgivelser. Tomten ble kjøpt i 2009. Første byggetrinn ble ferdig i mai 2012, og de første ti barna flyttet da inn. Pr d.d. bor det ca 30 barn i landsbyen pluss personalet på seks (to ”mødre” og en ”far”, samt gartner, kokk og to vakter).

Barna går på grunnskole like i nærheten. Når de er klar for videregående drar de til en kostskole. I feriene kommer de imidlertid hjem igjen på barnehjemmet. Thomas og Beatrice blir kalt mamma og pappas, og vekker stor begeistring når de kommer på besøk mange ganger i uken.


Det er flere hus på den flotte tomten:

  • Hovedhus, med kjøkken og matsal
  • 2 permanente og et midlertidig barnehus, Fjøs
  • Vokterbolig
  • Utekjøkken
  • Flere toalett- og dusj-bygg.

Kontaktinformasjon:

Mailadresse: post@gardenofedenkenya.no

Telefon: 48 25 80 85 eller 48 23 38 99

Kontonummer: 0539.45.06771

Facebook: Garden of Eden Kenya - Support

Vi ønsker å høre fra deg!

Ta kontakt

Copyright © 2020 Garden of Eden Kenya Support

Mailadresse: post@gardenofedenkenya.no

Telefon: 48 25 80 85 eller 48 23 38 99